Board To The Death
The Dice Tower
Undead Viking

sobota, 18 lutego 2012

Miami Dice i "Dragon Valley"

W najnowszym dochodzeniu Tom i Sam przesłuchują "Dragon Valley" od wydawnictwa Diamond K Games, ktory to tytuł zapoiwadaliśmy kilka dni temu.

Ciekawi znajdą w rozwinięciu wideo